Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Kραυγή στά Οὐράνια

Ποίημα Ιωάννου Μαλτέζου


 

08.26΄27΄΄10/3/2022

Κοίτα τά μάτια πού ‘πλασε, ὁ Κύριος τῆς Κτίσης

κι ἄν σοῦ βαστᾶ καί τό μπορεῖς, μήν κλάψεις μήν δακρύσεις,

σάν βλέπεις τό παράπονο καί τό βουβό τό κλᾶμα,

πώς προσπερνᾶ κανείς χωρίς, νά πορευτεῖ ἀντάμα;

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Ευρώπη

 Άρθρο Γνώμης του Ευάγγ. Αθανασιάδη

 


Μια Ευρώπη

Η Ουκρανία της Καθαράς Δευτέρας

 Ποίημα του Ιωάννη Μαλτέζου.

 


18.41΄41΄΄7/3/2022

Κρῦο βροχή καί ἄνεμος καί κατά τόπους χιόνια

κι ὁ διπλανός μας πόλεμος, ὁ κόσμος ὁ δικός μας,

μέ κυβερνήσεις χάρτινες, ἀπάνθρωπες καί πιόνια,

ἑνός κακοῦ πού σέρνεται καί πού μισεῖ τό φῶς μας

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Προβλέποντας τον Πούτιν

 Άρθρο Γνώμης του Ευάγγ. Αθανασιάδη.

 


Ο Πούτιν ανέτρεψε και θα ανατρέπει κάθε πρόβλεψη. (Στην φώτο το σχεδιάγραμμα επιχειρήσεων που ακολούθησε ο Πούτιν).

Μαθήματα διπλωματίας για ανεπίδεκτους...

Άρθρο Γνώμης του Ευάγγ. Αθανασιάδη


 

Οι άνθρωποι ως προς την ικανότητα να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες

- Αυτοί που παράγουν νέες λύσεις, ευφυείς, εμπνευσμένοι.

- Αυτοί που μπορούν και αντιγράψουν, μέσης ευφυΐας.

- Και αυτοί που δεν μπορούν ούτε να αντιγράψουν, κάνουν μόνο για χειρώνακτες.