Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Ανευθυνοϋπεύθυνος.

 Άρθρο Γνώμης του Ευάγγελου Αθανασιάδη.


Ένα παράδοξο γεγονός που συναντάμε στις ημέρες μας, είναι η μανιώδης προσπάθεια κάποιων να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, σε μηχανισμούς που αποδεδειγμένα δεν λειτουργούν. Προφανώς δεν έχουν "συναίσθηση ευθύνης".