Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Θάνατοι παράλληλοι

Άρθρο Γνώμης του ε.α. 


Όλοι έχουμε ακούσει για τους "Βίους παράλληλους". Τώρα έχουμε Θανάτους παράλληλους.

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022