Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Βλακοπολλάκις


Ανωνύμου ποιητού.




Μας έπρηξες τα ούμπαλα με χαζομαντινάδες
και δεν αντιλαμβάνεσαι πολλές, πως λες κρυάδες.

Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Γιατί η ιστορία είναι τόσο προκλητική και οι αδιάβαστοι τόσο επικίνδυνοι.


Άρθρο Γνώμης του Ευάγγελου Αθανασιάδη(*)




Α. Έτος 1996. Οι Αμερικανοί σκόπευαν να ενεργήσουν τα επόμενα χρόνια στη Β. Αφρική. Αίγυπτο, Λιβύη κλπ.
Χρειαζόταν ένα σημαντικό αριθμό από F-16, με τις αντίστοιχες υποδομές, εγκαταστάσεις, ανταλλακτικά και τεχνικό προσωπικό, στην ευρύτερη περιοχή.