Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

Προσμένουν την Δικαίωση

 Ποίημα του Ιωάν. Μαλτέζου

09.15΄11΄΄28/10/2023

Τῆς σιωπῆς οἱ ἄνεμοι τοῦ χτές κλωθογυρίζουν

καί φέρνουνε τούς ψίθυρους, ἀπ’ τά βουνά τά πέρα,

ἐκεῖνα τῆς Ἠπείρου μας,πού πάντα μᾶς θυμίζουν,

τό χρέος τ’ ἀνεκπλήρωτο καί τήν κραυγή “ἀέρα”.