Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Αποστασία Prigozhin των Wagner


Άρθρο Γνώμης ε.α.
Επειδή οι εκλογές δεν παρουσίαζαν καθόλου ενδιαφέρον, είπα να ασχοληθώ λίγο με τον Prigozhin των Wagner.
Το βρίσκω πιο ενδιαφέρον. Εσείς...??
Στο παρακάτω κείμενο θα αναφερθούν κάποια πραγματικά γεγονότα, αλλά και κάποιες εκτιμήσεις με τις πιθανές προεκτάσεις τους.