Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Τσακίστε το προφίλ του αυταρχικού Ηγέτη.


Άρθρο Γνώμης του Ευάγγ. ΑθανασιάδηΚάποιες απλές έως απλοϊκές σκέψεις.
Κάποιοι θα πουν ότι αυτά δεν πρέπει να γράφονται σε δημόσια ανάρτηση, αλλά να προτείνονται στα εντεταλμένα όργανα.
Η κοινοποίηση, όταν δεν επικαλείται υπηρεσιακή πηγή και πληροφόρηση, έχει και αυτή την θετική λειτουργία της.