Σάββατο 14 Μαΐου 2022

Ουκρανία, 13 Μαΐου 2022.

 Οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας την 13 Μαΐου 2022, με απλές προτάσεις.* Στον Τομέα του Ντονέσκ και του Λουχάνσκ.
- Δύσκολη και σχετικά μικρή προχώρηση των Ρώσων.
- Το έδαφος με ποτάμια και βάλτους, ευνοεί τον αμυνόμενο και δυσκολεύει τον επιτιθέμενο.
- Κατάφεραν όμως να προωθηθούν στα πλευρά της τοποθεσίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις υπερφαλαγγίσεως της πολύ καλά οχυρωμένης Ουκρανικής τοποθεσίας. Κάποιοι την ονομάζουν "Γραμμή Μαζινό".
- Αρκετές ρωσικές επιθετικές προσπάθειες αναχαιτίστηκαν από τους Ουκρανούς, κυρίως δια πυρών.
Δεν διαπιστώνονται δυνατότητες για σημαντικές Ουκρανικές αντεπιθέσεις.
* Στον Νότιο Τομέα προς Χερσώνα.
Σταθεροποιημένη η κατάσταση, με μικρές επιθετικές Ρωσικές προσπάθειες.
- Καμία ένδειξη προσπάθειας προς ΟδησσόΔεν υπάρχει δυνατότητα για τέτοια Ρωσική προσπάθεια.

* Ο Πόλεμος.
- Παίρνει περισσότερο μορφή "πολέμου χαρακωμάτων", πόλεμου φθοράς και βραδείας επιθετικής εξελίξεως.
- Βέβαια η σύγχρονη Ρωσία πάντα έκανε μακρόσυρτους πολέμους.
- Βαρύτητα θα δοθεί εκατέρωθεν στον πόλεμο για τις γραμμές ανεφοδιασμούΠροσβολή των εχθρικών  και εξασφάλιση των φίλιων.
- Η τελική έκβαση θα κριθεί από την αντοχή της κάθε χώρας στον οικονομικό τομέα.
- Πιο ευάλωτη δείχνει η Ουκρανία και ειδικά στο κατά πόσο η Δύση έχει αντοχή και διάθεση για μακροχρόνια ενίσχυση.
- Να σημειώσουμε ότι η κάθε ημέρα του πολέμου υπολογίζεται ότι κοστίζει περί τα 15 δις δολάρια για έκαστο των αντιμαχομένων.

* Στα καθ΄ημάς.
- Οι επιχειρήσεις στον ποταμό Σιβερσκι Ντονέτς, προσομοιάζει με τον Έβρο.
- Οι εκατέρωθεν επιχειρήσεις στο Φιδονήσι, προσομοιάζουν με μικρονησίδες στο Αιγαίο.
Χρήσιμη είναι η καλή ανάλυση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου